Länkar

Nedan finner du länkar och information till:

 
Förlag, produktionsbolag, branschorganisationer och liknande aktörer
TIPS, RÅD OCH TJÄNSTER INOM SKRIVANDE OCH BERÄTTANDE, SAMT EXEMPEL PÅ FILM- OCH TV- samt LITTERÄRA MANUS
UTBILDNINGAR SKRIVANDE, MANUS och STORYTELLING

Exempel på film- och tv-manus samt forum film och tv

 

The Internet Movie Script Database

Stor samling av manus för nedladdning.

https://imsdb.com/

 

The Scriptologist

Stor samling av manus för nedladdning, men även artiklar och andra länkar.

http://www.scriptologist.com/Directory/Filmmaking/Screenplays/screenplays.html

 

Scriptmag

Stor manussida fylld med nyheter och artiklar.

https://scriptmag.com/

 

Internet Movie Database

Nyheter, fakta och information om allt inom filmens och tv-industrins värld.

https://www.imdb.com/


Filmcafé

En mötesplats för filmarbetare och filmintresserade med möjligheter att söka arbete, marknadsföra sig, knyta kontakter.

https://filmcafe.se/

 

Voodoo Film

Samlingsplats för filmarbetare och filmintresserade.

https://www.voodoofilm.org/

 

Exempel på litterära manus

 

Litteraturbanken

Litteraturbanken tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter som anses av vikt för förståelsen av det litterära kulturarvet. Allting är fritt tillgängligt för läsare och forskare, lärare och elever, studenter och bibliotek. Allting finns läsbart och sökbart på webbplatsen, men över tusen titlar kan också sparas ner till läsplattor och mobiltelefoner.

https://litteraturbanken.se/


Skrivsidor

SkrivarSidan

Sajten för den som behöver en uppslagsbok i att skriva prosa, noveller, romaner och poesi. Ständigt nya skrivtips, skrivövningar, krönikor om skrivande, skrivtävlingar och bokrecensioner. Den som vill lära sig att skriva kan delta i sajtens novell- och diktkurser.

SkrivarSidan - skrivtips, skrivartävlingar och skrivarkurserBokförlag

 

Lista på svenska bokförlag

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kategori:Svenska_bokf%C3%B6rlag

 

Produktionsbolag film och tv

 

Film- & Tv-producenterna

Film & TV-producenterna är en svensk branschorganisation för produktionsbolag inom film, tv och reklamfilm.

https://filmtvp.se/

 

Film- & Tv-producenternas lista med länkar till svenska produktionsbolag.

https://filmtvp.se/medlemmar/


Tjänster manus och skrivande samt branschorganisationer

Författarcentrum

Författarcentrum förmedlar författare till skol- och biblioteksbesök, skrivarverkstäder, litteraturfestivaler, uppläsningar, inspirations- och studiedagar med mera.

https://ff.forfattarcentrum.se/

 

Manuscoach

För den som behöver stöd för att utveckla ditt manus. Författarcentrums utvecklingsstöd ger stöd till manusidéer.

https://forfattarcentrum.se/manuscoach-ost/

 

Lektörstjänst

Författarcentrum erbjuder lektörer för utveckling av manus.

https://forfattarcentrum.se/lektorstjansten/

 

Redaktörstjänst

Författarcentrum erbjuder redaktörshjälp för utveckling av manus.

https://forfattarcentrum.se/redaktorstjansten/

 

Korrekturläsning

Författarcentrum erbjuder korrekturläsning av manus.

https://forfattarcentrum.se/korrekturtjansten/

 

Lektörförbundet

Lektörförbundet är en organisation för den som söker en lektör, men också för den som är lektör. Förbundet organiserar några av Sveriges främsta lektörer.

https://lektorer.wordpress.com/

 

Författarförbundet

https://forfattarforbundet.se/


Dramatikerförbundet

https://www.dramatiker.se/


Svenska Filminstitutet

https://www.filminstitutet.se/


Konstnärsnämnden

Statlig myndighet med övergripande uppgift att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap, att främja konstnärlig utveckling och stödja nyskapande kultur. Konstnärsnämnden analyserar och sprider även kunskap om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor och bevakar trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet.

https://www.konstnarsnamnden.se/Regionala filmfonder

Regionala filmfonder har i uppdrag att skapa förutsättningar för film- och tv-produktion i respektive region genom samproduktion, filmkommissionär verksamhet och talangutveckling.

 

Film Stockholm

https://www.filmstockholm.se/stockholm-film-commission/

 

Film i Väst

https://filmivast.se/

 

Film i Värmland

https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/kultur/kulturutveckling/film

 

Film i Halland

https://www.regionhalland.se/kultur/kulturomraden/film/

 

Film i Skåne

https://filmiskane.se/sv

 

Filmregion Sydost

https://filmregionsydost.se/

 

Filmpool Nord

https://filmpoolnord.se/

 

Nordisk film och tv fond

https://www.nordiskfilmogtvfond.com/

 

 

Skriv- och manusutbildningar litterärt skrivande och manus för film och tv

 

SKRIVANDE – MANUS FÖR FILM OCH TV

Manusförfattare – Distans Alma manusutbildning, 1 år

Utbildningen bedrivs på distans med veckolånga närträffar i Östra Ämtervik, Malmö/ Köpenhamn, Göteborg och Stockholm. Utbildningen riktar sig till de som vill utbilda sig till professionellt verksamma manusförfattare inom manus för film och dramaserie. Efter genomgången utbildning kan deltagarna arbeta som manusförfattare inom spelfilm, dramaserie och andra former av rörlig bild samt dramaturg.

Länk:

https://www.almamanusutbildning.com/Story – Gotlands högskola, 2 år

Story är en tvåårig yrkesutbildning i manus och dramaturgi för den som vill bli manusförfattare i film- eller tv-branschen. Under utbildningen får deltagarna studerande personlig handledning och undervisning av namnkunniga manusförfattare och dramaturger.


Länk:

https://www.storyacademy.se

 

Story Master Class – Distans Gotlands högskola, 1 år

Story Master Class är en ettårig distansyrkesutbildning i manus och dramaturgi för kommersiell spelfilm och dramaserier. Här får deltagarna möjligheter och verktyg att finslipa sitt berättande och utveckla sin yrkesroll som manusförfattare för spelfilm och dramaserier. Under året får de studerande personlig handledning och undervisning av namnkunniga manusförfattare och dramaturger. Utbildningen riktar sig till den med uppvisade kunskaper och/eller yrkeserfarenhet som manusförfattare. Undervisningsspråket är engelska och merparten av undervisningen sker på distans.


Länk:

https://www.storyacademy.se

 

Manus för film och tv Master – Stockholms konstnärliga högskola, 2 år

Masterprogrammet i film och media med inriktning manus för film och tv vänder sig till den som vill specialisera sig och fördjupa sin kunskap inom manus för film och tv. Utbildningen är forskningsförberedande och består av två års heltidsstudier på avancerad nivå.


Länk:

https://www.uniarts.se/utbildningar/magister-masterprogram/manus-for-film-och-tv-master

 

Manus för film och TV – Högskolan Dalarna, 3 år

Kandidatprogram på 180 högskolepoäng i film- och tv-berättande och dess olika aspekter. Exempelvis Filmberättande, Gestaltning, Filmhistoria, Dramaturgi och Bildproduktion. Enskilda kortare kurser i filmberättande kan även sökas.


Länk:

Utbildningsplan - Högskolan Dalarna (du.se)

 

Manusförfattare – Yrgo, Göteborg, 2 år

Utbildning som lär eleverna forma sina berättelser och utveckla ett manus för spelfilm och dramaserier. Under utbildningen får de studerande utveckla ett eget projekt från idé till färdigt manus samtidigt som de lär sig skriva professionellt, bygga sitt varumärke och knyta värdefulla kontakter i branschen.


Länk:

https://www.yrgo.se/utbildningar/manusforfattare/?utm_campaign=studentum.se+-+Yrgo+utbildningar&utm_medium=Klick+fr%C3%A5n+studentum.se&utm_source=Manusf%C3%B6rfattare

 

Att skriva filmmanus - Distans Linnéuniversitetet, 6 månader

Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i hur man skriver ett filmmanus, såväl enligt den klassiska dramaturgins ramar som utifrån alternativ dramaturgi som bryter mot den klassiska modellen. Särskilt fokus läggs hur man omvandlar en litterär förlaga till film. Under kursen ska varje deltagare skriva två hela kortfilmsmanus, ett enligt den klassiska dramaturgin och ett utifrån alternativ dramaturgi. 


Länk:

Att skriva filmmanus, höst, halvfart, distans | lnu.se

 

Manuspiloternas helgkurser, sommarkurser och föreläsningar 

I alla Manuspiloternas kurser lär man sig att strukturera sin story på ett professionellt sätt och får kunskap om den underliggande strukturen i all god storytelling. Deltagarna får lära sig hur innehåll och form länkas samman och hur storyn blir psykologiskt trovärdig. Enligt Manuspiloternas webbsida är det grundläggande problemet som de flesta filmmanus har att storyn inte fungerar. Det är den första orsaken till att de blir refuserade av filmbolagen. Du kan skriva briljanta scener och fräcka dialoger. Det hjälper ändå inte. En fungerande story innehåller en process där huvudpersonen genomgår kris och utveckling. Det innebär specifika steg som är väl utvecklade inom psykologin och i mytologiska berättelser.


Länk:

Kurser | manuspiloterna.se

 

Manusutbildningen Distansutbildning på halvfart – Sigtuna Folkhögskola, 1 år

Under utbildningen lär sig eleverna skriva manus för scen, film och TV. Manusutbildningen passar både för den som siktar mot en framtid inom manusskrivande som yrke och för den som för egen del vill upptäcka och utveckla sitt eget skapande.


Länk:

https://sigtunafolkhogskola.se/utbildningar/manusutbildningen/


SKRIVANDE – SKÖNLITTERATUR

 

Biskops Arnö Författarskola, 1 eller 2 år

Sedan 60-talet är Biskops Arnö mötesplats för författare, kritiker, litteraturforskare och kulturförmedlare från hela Norden. I folkhögskolans längre kurser intar litteraturen och skrivandet en framskjuten plats. Biskops Arnös författarskola erbjuder kurser inom två områden: att skriva lyrik och prosa samt att skriva dramatik. För båda finns det en grundkurs på två terminer samt en påbyggnadsnivå på en till två terminer.


Länk:

https://www.biskopsarno.se/langkurser/biskops-arnos-forfattarskola/

 

Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande – Umeå universitet, 3 år

På programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande kombineras litteraturvetenskapliga studier med praktiska och kreativa inslag. Såväl de teoretiska som de praktiskt-kreativa inslagen är avsedda att hjälpa deltagaren att utveckla förmågan att kritiskt läsa, analysera och själv arbeta med vetenskapliga, litterära och journalistiska texter.


Länk:

https://www.umu.se/utbildning/program/programmet-for-litteraturvetenskap-och-kreativt-skrivande/

 

Skrivarlinjen – Gotlands folkhögskola, 1 år

Skrivarlinjen är en 1-årig utbildning i skönlitterärt skrivande för den som är beredd att ta sitt skrivande på allvar. Här får deltagaren arbeta självständigt, läsa mycket och olika typer av skönlitteratur samt ge respons på egna och andras texter. På skrivarlinjen får eleverna lära sig att behärska skrivandets hantverk i olika genrer. De studerande får göra skrivövningar – prova sig fram och experimentera – allt för att utveckla sitt skrivande, hitta sitt eget språk och sin egen stil.


Länk:

https://gotlandsfolkhogskola.se/kurser/profilkurser/skrivarlinjen

 

Skriv ditt liv – Ljungskile folkhögskola, 6 månader

Skrivarkursen Skriv ditt liv ger deltagaren verktygen för att skriva en självbiografi, ett porträtt eller en faktatext för publicering i bokform eller i digitala kanaler. Ta släktforskningen ett steg till och sätt sin egen hembygd eller sina anhörigas historia på pränt. Med det journalistiska hantverket som grund söker sig deltagarna fram mot det goda berättandet.


Länk:

https://www.ljungskile.org/utbildningar/skrivdittliv/?utm_campaign=studentum.se+-+Ljungskile+Folkh%C3%B6gskola+utbildningar&utm_medium=Klick+fr%C3%A5n+studentum.se&utm_source=Skriv+ditt+liv+-+skrivarkurs+p%C3%A5+distans

 

Ett skrivande rum - Sundbybergs folkhögskola, 6 månader

En skrivarkurs för den som vill komma vidare med sitt skrivande och ge sig själv mer tid och rum för att skriva. En central del av kursen är textsamtal; att läsa och samtala om text skriven av deltagarna. Övningar görs för att bygga upp det skrivande rummet; en inre plats dit de studerande kan gå för att finna orden och ge sig själva tid att skriva. Syftet är att deltagarna ska få ökad tillgång till orden och utveckla sina språk och teman, för att tydligare se vad de skriver och vad de vill utveckla – kanske utmynnar det i ett tydligare skrivprojekt.


Länk:

Ett skrivande rum – distans med träffar – Sundbybergs Folkhögskola (sundbybergsfolkhogskola.se)

 

Skrivarlinjen - Sundbybergs folkhögskola, 1 år

Skrivutbildning där höstterminen är en grundkurs där deltagaren studerar poesi, novell, dramatik och roman. Den studerande gör skrivövningar, från snabba och intuitiva till långa och analytiska. Vårterminen är en fördjupning då deltagarna skriver en diktsamling, en novellsamling, en pjäs eller en roman. Under läsåret får de möjlighet att bekanta sig och fördjupa sig inom olika skönlitterära genrer via läsning av samtida såväl som klassiska verk. Textsamtal och handledning sker kontinuerligt under hela läsåret. Under våren sker fördjupningen efter de studerandes önskemål. Skrivarkursen avslutas med ett gemensamt bokprojekt.


Länk:

Skrivarlinjen – Sundbybergs Folkhögskola (sundbybergsfolkhogskola.se)

 

Skriv - poesi, prosa, dramatik – Jakobsbergs folkhögskola, 1 år

Denna grundläggande skrivarkurs ger en bred översikt i litterär gestaltning. Genom skrivövningar, uppläsningar, textsamtal och läsning av samt diskussioner om skönlitterära verk fördjupas deltagarnas förmåga till eget uttryck. Den sökande har ett stort intresse för litteratur och någon form av erfarenhet av att skriva skönlitterärt. Eleven är beredd att aktivt läsa och arbeta med egna och andras texter. Inställningen finns att under ett läsår ägna sig på heltid åt sitt skrivande och att aktivt närvara och delta i kursen.


Länk:

https://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/sv/vara-kurser/skriv-poesi-prosa-dramatik.aspx?utm_campaign=studentum.se+-+Jakobsbergs+Folkh%C3%B6gskola+utbildningar&utm_medium=Klick+fr%C3%A5n+studentum.se&utm_source=Skriv!+-+Poesi,+prosa,+dramatik

 

Skriv! - projekt: skönlitteratur – Distans Jakobsbergs folkhögskola, halvfart 50 %, 6 mån - 1 år

För den som kommit en bit i sitt skrivande och vill jobba med ett specifikt skönlitterärt projekt. Vid avslutad kurs kan den studerande ansöka igen och gå ytterligare en termin med en ny studiegrupp.   

Länk:

https://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/sv/vara-kurser/skrivprojekt.aspx?utm_campaign=studentum.se+-+Jakobsbergs+Folkh%C3%B6gskola+utbildningar&utm_medium=Klick+fr%C3%A5n+studentum.se&utm_source=Skriv!+%E2%80%93+Projekt:+Sk%C3%B6nlitteratur

 

Litteratur- och skrivarlinjen – Geijerskolan, 1år

Utbildningen ger en möjlighet för den studerande att fördjupa sig i litteraturens och skrivandets värld. Eleverna ägnar sig åt litteraturläsning, skrivövningar, författarbesök och litterära vandringar.

Länk:

https://geijerskolan.se/utbildning/litteratur-och-skrivarlinje/?utm_campaign=studentum.se+-+Geijerskolan%2C+Folkh%C3%B6gskolan+i+Rans%C3%A4ter+utbildningar&utm_medium=Klick+fr%C3%A5n+studentum.se&utm_source=Litteratur-+och+skrivarlinje

 

Skrivarkurs på distans - litterär gestaltning – Distans Långholmens folkhögskola, 1 år

Litterär gestaltning är en distanskurs på halvtid som vänder sig till den som skrivit skönlitterära texter tidigare och som vill komma vidare. Kursen ger den studerande en orientering i det skönlitterära skrivandets hantverk. Eleverna får möjlighet att skriva olika former av skönlitteratur, att skriva i olika genrer och att pröva olika stilistiska grepp.


Länk:

https://www.lhmfhsk.se/kurser/skrivarkurs-litterar-gestaltning/?utm_campaign=studentum.se+-+L%C3%A5ngholmens+Folkh%C3%B6gskola+utbildningar&utm_medium=Klick+fr%C3%A5n+studentum.se&utm_source=Skrivarkurs:+Litter%C3%A4r+gestaltning+-+distans%2C+halvtid

 

Långholmens författarskola Manus distans heltid – Distans Långholmens folkhögskola, 6 månader

En terminslång internetbaserad heltidskurs för den som har ett färdigt manus att gå igenom. För att komma in på kursen behöver den sökande skicka in sitt manus samt ett personligt brev där denne berättar vad denne tänker att manuset behöver för att bli klart för förlag.

Länk:

https://www.lhmfhsk.se/kurser/forfattarskola-manus-heltid/?utm_campaign=studentum.se+-+L%C3%A5ngholmens+Folkh%C3%B6gskola+utbildningar&utm_medium=Klick+fr%C3%A5n+studentum.se&utm_source=L%C3%A5ngholmens+f%C3%B6rfattarskola+%E2%80%93+Manus%2C+distans+heltid

 

Långholmens författarskola - Projekt distans heltid - Distans Långholmens folkhögskola, 6 månader

Utbildningen är en terminslång internetbaserad heltidskurs för den som har en roman eller novellsamling att skriva. Den sökande behöver kunna beskriva sitt projekt och lämna in textprov för att kunna komma in på kursen.

Länk:

https://www.lhmfhsk.se/kurser/forfattarskola-projekt-heltid/?utm_campaign=studentum.se+-+L%C3%A5ngholmens+Folkh%C3%B6gskola+utbildningar&utm_medium=Klick+fr%C3%A5n+studentum.se&utm_source=L%C3%A5ngholmens+f%C3%B6rfattarskola+%E2%80%93+Projekt%2C+distans+heltid

 

Långholmens författarskola - Projekt distans halvtid - Distans Långholmens folkhögskola, 6 månader

Utbildningen är en terminslång internetbaserad kurs på halvtid för den som har en roman eller novellsamling att skriva. Den sökande behöver kunna beskriva sitt projekt och lämna in textprov för att kunna komma in på kursen.

Länk:

https://www.lhmfhsk.se/kurser/forfattarskola-projekt-halvtid/?utm_campaign=studentum.se+-+L%C3%A5ngholmens+Folkh%C3%B6gskola+utbildningar&utm_medium=Klick+fr%C3%A5n+studentum.se&utm_source=L%C3%A5ngholmens+f%C3%B6rfattarskola+%E2%80%93+Projekt%2C+distans+halvtid

 

Sörängens författarlinje – Sörängens folkhögskola, 1 år

Utbildningens mål är att utveckla det egna skrivandet och ge en bred orientering i skrivande praktiker. Prosa, poesi och dramatik samt journalistik och redaktionellt arbete i form av en skoltidning med reportage. Eleven arrangerar utöver detta uppläsningar och litterära evenemang och klassen genomför studiebesök. Genom skrivövningar, workshops, föreläsningar och textsamtal sker fördjupning i gestaltning, dramaturgi och berättarteknik. De studerande arbetar även med ett längre projekt i valfri genre. 

Länk: 

https://www.rjl.se/Sorangensfolkhogskola/Utbildningar/Forfattarlinjen/?utm_campaign=studentum.se+-+S%C3%B6r%C3%A4ngens+folkh%C3%B6gskola+utbildningar&utm_medium=Klick+fr%C3%A5n+studentum.se&utm_source=F%C3%B6rfattarlinjen

 

Författarlinjen – Stockholm, 1 år

Författarlinjen är för den som redan skrivit ett tag, gått skrivarkurser och vill ägna tid åt att utveckla sitt skrivande. Under kursen arbetar eleven med eget textmaterial. Det kan vara en berättelse, roman, novell, deckare eller diktsamling. Under kursen diskuteras hela processen från idéutkast till manus och publicering, såväl traditionella som nya vägar till publicering.


Länk:

https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/forfattarlinjen-2021-1296376/?utm_campaign=studentum.se+-+Medborgarskolan+utbildningar&utm_medium=Klick+fr%C3%A5n+studentum.se&utm_source=Diplomutbildning:+F%C3%B6rfattarlinjen+2022

 

Skrivarlinjen – Distans Skrivarakademien, 1 år

Utbildningen vänder sig till den som vill satsa på sitt skrivande på heltid, men som har behov av att studera på distans, på tider som passar. I ett kreativt sammanhang får eleven öka sin litterära medvetenhet, utveckla det egna skrivandet och lära sig analysera både sina egna och andras texter inom en rad olika genrer och områden. Utbildningen baseras på skriftliga föreläsningar samt skrivövningar som den studerande lämnar in och både får och ger respons på.


Länk:

Skrivarakademin i Stockholm - Skrivarakademin i Stockholm (folkuniversitetet.se)

 

Angereds författarskola distans – Distans, 1 år

Kursen vill inspirera att se sin egen röst som litteratur i sitt blivande. Diskussioner förs tillsammans - ett pågående samtal om vad litteratur är & kan bli, hur vi är i den & hur vi förhåller oss till den.


Länk:

https://www.folkhogskola.nu/sok-skolor/Vastra-Gotalands-lan/Angered-folkhogskola/Kurser/2022ht/angereds-forfattarskola/


Skriva bok från ax till limpa – Distans Åsa folkhögskola halvfart, 1 år

Utbildningen ger den studerande chansen att ägna ett år åt sitt skrivande. Åsa folkhögskolas skrivarkurs guidar från första kapitlet och hela vägen fram till en färdig bok, genom idéstadium och putsandet av den egna stilen, förbi tematik och konstruktion, mot bearbetning, korrektur och utformandet av en fysisk eller digital slutprodukt.


Länk:

https://www.folkhogskola.nu/sok-skolor/Sodermanlands-lan/Asa-folkhogskola/Kurser/2022vt/skriva-bok---fran-ax-till-limpa/

 

Litterärt skrivande distans – Distans Hola Folkhögskola, 1 år

Under kursen får deltagarna möjlighet att lära sig skrivandets grunder och utveckla sitt eget skrivande. Fokus ligger på skrivprocess, skrivandets hantverk, och den egna kreativa utvecklingen, hand i hand med litteraturen. Stor vikt läggs på läsandets roll i skrivandet genom studier av publicerad litteratur och respons på varandras texter. Stor vikt läggs också på det individuella, att hitta det egna uttrycket.

Länk:

Litterärt skrivande - distans - folkhogskola.nu

 

Litterärt skrivande distans – Distans Malmö folkhögskola halvfart, 1 år

För den som vill utveckla sitt litterära skrivande, oavsett om det är något verkligt eller fiktivt denne vill skildra. Genom skrivuppgifter får deltagaren undersöka möjligheter med olika litterära grundelement och genrer. Exempelvis arbetar eleverna med berättande prosa, poesi, dramatik och essä, och den studerande kan välja att skriva mest i någon av dessa former. Olika källor att ösa ur i skrivandet berörs. Efterhand ges mer utrymme att arbeta med ett eget skrivprojekt.

Länk:

https://www.folkhogskola.nu/sok-skolor/Skane-lan/Malmo-folkhogskola/Kurser/2021ht/litterart-skrivande---distans-halvfart-helar/

 

Skrivarskolan – Distans Ölands folkhögskola, 1 eller 2 år

Skrivarkursen distans vänder sig till den som arbetar med ett längre skrivprojekt. Det kan vara en novellsamling eller roman. Alla handledare är verksamma författare. Målet med kursen är att till slutredovisningen ha sammanställt ett manus, en roman eller novellsamling.


Länk:

Skrivarskolan - distans - folkhogskola.nu

 

 Vill du som driver en skriv- och manusutbildning ha med information om din kurs på denna sida? Hör av dig! 
Har några länkar blivit fel? Påminn oss gärna!