Lär dig skriva och berätta!

Har du författardrömmar? Vill du utvecklas i ditt skrivande och berättande? Är du lärare eller elev? Producent, redaktör, pedagog eller bara nyfiken? Storypoddens avsnitt och bloggtexter är utformade för att ge en bred och djup grund när det gäller att lära sig, utvecklas och inspireras i sitt berättande - allt utifrån en lång rad aspekter, begrepp, ämnen, metoder, verk, fenomen och exempel. Avsnitten är förhållandevis tidlösa, består ofta av såväl moderna som äldre klassiska verk och är alltid aktuella. Storypodden.se tar sålunda formen av en skrivarsida och en skrivkurs full med lär- och utbildningsmaterial!

Nedan hittas: 

 
Tips, råd och vägledning för den som vill börja skriva och berätta
Lär- och lektionsmaterial för lärare och elever i skola och utbildning

Podcastformatet är lättillgängligt, tidseffektivt och flexibelt, samt erbjuder en allomslutande och koncentrerad kunskapsupplevelse som i sin tur lägger en god grund för lärande. Under promenaden, på väg till eller ifrån undervisningen eller arbetet kan avsnitten enkelt slås på. De kan kombineras med andra kunskapskällor som text, film och klassrumsundervisning, och övningar kan med fördel knytas till dess innehåll.


För de begrepp, fenomen och metoder som diskuteras i varje avsnitt - se Avsnitt
För de verk som diskuteras i varje avsnitt - se Källor
För mer råd om skrivande, manus, forum, branschorganisationer och skrivutbildningar - se Länkar


Vägledning för den som vill börja skriva och berätta

För den som vill lära sig mer om skrivande och berättande utifrån Storypoddens poddavsnitt och artiklar är rådet att inleda med att lyssna på de avsnitt som berör grunderna i berättande: karaktär, handling/story och värld. Avsnitten "Hjältar, del 1" och "Hjältar, del 2" kan användas för att fundera över och forma sin berättelses huvudkaraktär. Avsnittet "Stora berättare: J. K. Rowling och fantastiska karaktärer" kan ge ytterligare inspiration och vara stöd för att bygga upp ett betydande persongalleri. "Hjältens resa - Lucas, Campbell och Star Wars" är en god hjälp för att vidareutveckla huvudkaraktärens person, berättelse och utveckling, samt ett gott verktyg för att forma historien och dess dramaturgi. Avsnittet "Hollywoodmallen" ger ytterligare en viktig ram och metod för detta. "Stora berättare: Tolkien och skapandet av världar" kan tas som hjälp för att mejsla fram berättelsens värld och konflikt. "Filmskurkar" kan ge inspiration till huvudkaraktärens ack så betydande motståndare/antagonist och målet som de kämpar om. Avsnitten om "De bästa och sämsta inledningarna" och "De bästa filmsluten" ger hjälp med att forma berättelsens början och slut. "Fantastiska scener!" och "Mästerlig dialog" diskuterar scenskapande inom litteratur, film, tv och teater. 


Kortare tips och råd till den som skriver och berättar

Vill du få din berättelse att utvecklas ännu mer? Få den att stå ut lite? Kännas originell? 

Prova att ändra på din huvudkaraktär - byt kön, ålder, yrke, ursprung/land eller klass. Vad händer nu?

Prova att ändra på den värld som berättelsen utspelar sig i - flytta handlingen till framtiden, piraternas Karibien eller tåget på färd genom Europa. Eller liknande? Vad händer nu?

Prova att ändra perspektiv - berätta från antagonistens synvinkel eller låt en annan karaktär än den först tilltänkta vara drivande i en scen. Vad händer nu?  

Utbildningsmaterial och övningar i berättande, skrivande samt litteratur- och filmhistoria för lärare, pedagoger, studerande och elever

För studerande inom vuxenutbildning - högskola, folkhögskola, skrivkurser.

För gymnasieelever och studiemotiverade elever i övre grundskola - Svenska och/eller berättande inom litteratur, film och teater. (Se längre ner för centralt innehåll, förmågor, kunskapskrav och kopplingar till gymnasieskolans och grundskolans läroplan och kursplaner i ämnet Svenska - lgr 11 och lgr 22)

Fortbildning för lärare och utbildningsledare i grundskola F-9, gymnasium Svenska samt vuxenutbildningar vid högskola, folkhögskola eller skrivkurser.

Övningarna kan fungera som såväl klassrumsuppgifter som hemarbete. Varje podcastavsnitt har en tidsomfattning om ca 60 minuter. Anslutna uppgifter har en tidsomfattning om minst 60 minuter. 

Syftet med övningarna är att inspirera de studerande och utveckla deras förmågor i skrivande och berättande. Genom podcastavsnitt och artiklar lär sig de studerande olika verktyg som de kan använda för att utveckla och stärka sin berättelse. Övningarna kan användas av läraren under ett större undervisningsavsnitt där de studerande fokuserar på berättelser och språk. Läraren kan bestämma vilka övningar som alla ska göra, men även anpassa valet av övningarna utifrån vad de studerande i fråga behöver utveckla och lära sig mer av. De studerande kan även välja övning och färdighet själv utifrån sitt eget intresse och behov.

Avsnitten hittas via angivna webblänkar eller via webbforum och appar som Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Podcaster och Podbean, samt via länken https://storypodden.podbean.com/


Övningar - metoder, arbetsuppgifter och genomförande

Varje övning kan avslutas med inlämning till läraren och/eller att den studerande presenterar och läser upp resultatet och berättelsen för övriga. 


Övning: Skapa din hjälte och huvudkaraktär!  (Från 120 minuter)

1A) Lyssna på avsnitten ”Hjältar del 1” och ”Hjältar del 2”:
Hjältar, del 1 (podbean.com), 59 min

Hjältar, del 2 (podbean.com), 57 min

1B) Läs vid behov artiklarna ”9. Tankar om hjältar”, ”17. Kvinnliga hjältar” och ”26. Alexanderhugg” - Storybloggen

2) Skriv ned vad en hjälte/huvudkaraktär har för roll och funktion i en berättelse och hur denne kan vara och hur denne kan skapas.

3) Skapa en hjälte/huvudkaraktär utifrån någon av följande kategorier: antik hjälte, historisk hjälte, naive bondpojken/the fool, tragisk hjälte, kvinnlig hjälte eller antihjälte.

4) Skapa en skurk/antagonist som kan utmana hjälten i en berättelse.Övning: Karaktärer (Från 120 minuter)

1) Lyssna på avsnittet ”Stora berättare: J.K. Rowling och fantastiska karaktärer”:

Stora berättare: J. K. Rowling och fantastiska karaktärer (podbean.com), 82 min

2) Skriv ned hur karaktärer i en berättelse kan och bör utformas. Lista olika varianter av karaktärer som kan finnas i en berättelse.

3) Skapa en huvudkaraktär utifrån den kategorin som brukar benämnas the fool/den oskyldige/barnet/den naive bondpojken.

4) Skapa en fiktiv värld som denne huvudkaraktär lever i. Ta vid behov stöd av avsnittet 

”Stora berättare: Tolkien och skapandet av världar”: https://storypodden.podbean.com/e/tolkien, 72 min

5) Skapa ett galleri av karaktärer som befolkar världen och som omger huvudkaraktären. Använd dig av arketyper och kategorier som mentor, skugga, shapeshifter, kung, moder, krigare och vän.


Övning: Skapa en berättelse och hitta dess rätta dramaturgi (Från 120 minuter) 

1A) Lyssna på avsnitten ”Hollywoodmallen” och/eller ”Hjältens resa”: 

https://storypodden.podbean.com/e/hollywoodmallen, 69 min

Hjältens resa - Lucas, Campbell och Star Wars (podbean.com), 53 min 

1B) Skriv ned hur en stark berättelse kan berättas och vilka dramaturgiska steg och funktioner som är vanligt förekomma och viktiga att ha med. Ta exempelvis upp och förklara begrepp som huvudkaraktär, antagonist, inledning, akt, vändningar, mittpunkt, klimax och slut.   

1C) Genomför vid behov andra övningar och eller lyssna på andra avsnitt som stöd för att utveckla din berättelse. 

2) Utveckla en berättelse med stark och tydlig dramaturgi.


Övning: Inledningar och slut (Från 120 minuter)

1A) Lyssna på avsnittet ”Bästa och sämsta inledningarna”: 

De bästa och sämsta inledningarna (podbean.com), 72 min

1B) Läs vid behov artiklarna ”7. Oväntade inledningar” och/eller ”27. Döden inleder” - Storybloggen

2) Skriv ned hur en bra och välfungerande inledning/början i en berättelse kan te sig och hur olika former av inledningar kan se ut och vilka funktioner de kan ha.

3A) Skapa en spännande inledning för en berättelse.

3B) Kan andra varianter skapas av ovan skapade inledning? Försök skapa fler varianter.

Övningen kan här avslutas eller fortsätta med fokus på slut samt samspelet mellan inledning och slut.

4A) Lyssna på avsnittet ”Filmslut”:

De bästa filmsluten (podbean.com), 64 min

4B) Läs vid behov artikeln ”13. Smärtpunkter och mersmak” - Storybloggen

5) Skriv ned hur ett bra slut kan vara i en berättelse och hur olika former av slut kan se ut och vilka funktioner de kan ha.

6) Skapa ett slut till en av de ovan skapade inledningarna. Ändra vid behov på dem så att de fungerar så bra som möjligt med varandra. Ta vid behov stöd av avsnittet ”Hollywoodmallen” - Avsnitt

7) Fortsätt att skapa en längre berättelse mellan inledningen och slutet. Ta vid behov stöd av andra avsnitt, artiklar och övningar.


Övning: Skapa din skurk och antagonist! (Från 120 minuter) 

1A) Lyssna på avsnittet ”Filmskurkar” (Avsnittet går lika bra att använda inom litterärt skrivande): 

Filmskurkar (podbean.com), 41 min 

1B) Läs vid behov artiklarna ”6. Kultrulle från censurens 80-tal”, ”15. Övervakaren” och ”16. Mobbaren” - Storybloggen

2) Skriv ned vad en skurk/antagonist har för roll och funktion i en berättelse och hur denne kan vara och hur denne kan skapas. 

3) Skapa en skurk/antagonist utifrån någon av följande kategorier: jägare, konkurrent, systemets upprätthållare, seriemördare, criminal mastermind eller mörkrets härskare. 

4) Skapa en hjälte/huvudkaraktär som kan utmana skurken i en berättelse. Lyssna vid behov på avsnitten “Hjälte del 1”, “Hjälte del 2” och/eller “Hjältens resa…” - Avsnitt


Övning: Hjälten möter skurken! (Från 240 minuter + 60 minuter) 

1) Genomför övningen ”Skapa din hjälte och huvudkaraktär!”

2) Genomför övningen ”Skapa din skurk och antagonist!”

3) Låt hjälte och skurk möta varandra - vad händer? Hur fungerar de ihop? Kan någon av dem behöva anpassas för att de ska fungera i berättelse och samma värld? Behöver båda ändras? Vilka idéer väcks till liv? Vad behövs för att de båda ska skapa konflikt och spänning?

4) Gör om hjälte och skurk, eller skapa två helt nya varianter som fungerar väl med varandra - som kan fungera i samma historia och värld och skapa konflikt och spänning.


Övning: Skapa berättelsens värld och låt den komma till liv (Från 120 minuter)

1A) Lyssna på avsnittet ”Stora berättare: Tolkien och skapandet av världar” -  Stora berättare: Tolkien och skapandet av världar (podbean.com), 73 min

1B) Läs vid behov artikeln 5. "This tale grew in telling…” - Storybloggen

2) Skriv ned vad en berättelses värld kan och bör innehålla.

3) Skapa en fiktiv värld.

4) Befolka den fiktiva världen med karaktärer. Ta vid behov stöd av avsnittet ”Stora berättare: J.K. Rowling och fantastiska karaktärer” - Avsnitt

5) Välj en av karaktärerna som din huvudkaraktär. Välj en annan som din berättelses antagonist/skurk. Skapa en berättelse om dessa två som låter läsaren/tittaren följa med till och fram genom den fiktiva världen. Ta vid behov stöd av andra övningar och/eller avsnitt som ”Hollywoodmallen” och ”Hjältens resa”.


Övning: Litteraturhistoria (Från 240 minuter)

1A) Lyssna på avsnitten om J.R.R. Tolkien, Ernest Hemingway och J.K. Rowling - Avsnitt

1B) Läs vid behov artiklarna 5. "This tale grew in telling…”, 10. "Spridda tankar kring några Hemingway-citat” och 16. "Mobbaren” - Storybloggen

2) Jämför, skriv ned och redogör för hur dessa berättare liknar såväl som skiljer sig åt. Utgå ifrån begrepp som: genre, världsskapande, karaktärer, språk, dialog, miljöbeskrivningar och teman. Använd gärna exempel direkt från olika litterära verk.


Övning: Kärlekshistorier (Från 120 minuter) 

1A) Lyssna på avsnittet ”Kärlekshistorier som vi älskar och hatar”: https://storypodden.podbean.com/e/karlekshistorier, 60 min 

1B) Läs vid behov artikeln ”4. Mera kärlek!” - Storybloggen 

2) Skriv ned hur en kärlekshistoria brukar utformas och vilka klichéer och typiska scener och sekvenser som de brukar innehålla. 

3) Hitta via litteratur, film eller tv en kärlekshistoria. Analysera och redogör skriftligt eller muntligt för dess handling och struktur utifrån ovan tankar om kärlekshistorier samt dess klichéer och typiska drag och scener.


Övning: Spänning – kriminalhistorier, skräck och konfliktfyllda dramer (Från 120 minuter)

1A) Lyssna på avsnittet ”Seriemördare, monster och gangsterbossar…”:

Seriemördare, monster och gangsterbossar - hur spänning skapas inom film, tv och litteratur (podbean.com), 63 min

1B) Läs vid behov artikeln "29. Det som begravs..." - Storybloggen

2) Skriv ned hur spänning kan skapas på bästa sätt och vilka typiska begrepp och gestaltningskomponenter som kan användas. Beskriv olika subgenrer där spänning på olika sätt är grunden.

3) Hitta via litteratur, film eller tv en spännande historia utifrån en av subgenrerna, analysera den och redogör skriftligt eller muntligt för dess handling och struktur utifrån ovan.


Övning: Scen och dialog! (Från 120 minuter)

1A) Lyssna på avsnittet ”Fantastiska scener!”:  Fantastiska scener! (podbean.com), 67 min

1B) Läs vid behov artiklarna 28. "Slantsingling på liv och död” och 30. "Facebookgrundarens kläs av" -  Storybloggen

1C) Lyssna vid behov på avsnittet "Mästerlig dialog":  Mästerlig dialog (podbean.com), 48 min 

2) Skriv ned vad en scen egentligen innebär och hur en sådan kan och bör skapas.

3) Hitta via litteratur, film, tv, teater eller webb ett verk med exempel på en stark scen och stark dialog. Skriv ned varför du anser att denna scen är speciell och ett exempel på starkt scenskapande.

4) Skapa en scen med stark konflikt, dialog, gestaltningar, samt en tanke kring miljön som scenen utspelar sig i. Utforma gärna denna scen utifrån en berättelse som du är i färd med att utveckla.


Övning: Berättelsens tema (Från 120 minuter)

1A) Lyssna på avsnittet ”Hämnd, kärlek och meningen med livet…” -  

Hämnd, kärlek och meningen med livet - hur teman gestaltas inom film, tv och litteratur (podbean.com)

1B) Läs vid behov artikel 31.  "Utomjordingar attackerar planeten" - Storybloggen

2) Skriv ned vad som menas med en berättelses tema och hur detta kan och bör gestaltas.

3) Hitta via litteratur, film eller tv en berättelse med ett tydligt tema. Beskriv handlingen och hur temat gestaltas.

4) Skapa en berättelse utifrån ett tydligt tema.


Centralt innehåll, förmågor, kunskapskrav och kopplingar till gymnasieskolans läroplan och kursplaner i ämnet Svenska - lgr 11 och lgr 22

Länk: Ämne - Svenska (Gymnasieskolan) - Skolverket

Storypoddens utbildningsmaterial ger eleven förutsättning att utveckla flera olika förmågor inom ämnet Svenska och dess innehåll berör det centrala innehållet i kurserna Svenska 1, Svenska 2, Svenska 3, Litteratur och Skrivande:

Att producera egna texter, dels fritt, dels med utgångspunkt i det lästa. Användning av digitala verktyg för textbearbetning. Skönlitterära verk och författarskap av olika slag från olika tider, platser och kulturer. Olika genrer samt berättartekniska och stilistiska drag som motiv, perspektiv, tema, symbolik samt andra verkningsmedel och sätt att gestalta och berätta. Att analysera, tolka och värdera texter och berättelser. Prosa, dramatik, film och andra medier. Sambandet mellan skön-litteraturen och andra konstarter och hur författare och verk påverkats av sitt samhälle, sin kultur och av rådande ideal.

 

Mål, centralt innehåll, förmågor, kunskapskrav och kopplingar till grundskolans läroplan och kursplaner i ämnet Svenska - lgr 11 och lgr 22

Länk: Kursplan - Svenska (Grundskolan) - Skolverket

Storypoddens utbildningsmaterial ger eleven förutsättning att utveckla flera olika förmågor inom ämnet Svenska och dess innehåll berör det centrala innehållet i flera olika kurser i årskurs 7-9:

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Söka information från olika källor och värdera dessa.  Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. Skönlitteratur, genrer och författarskap från olika tider, från Sverige och övriga världen, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger. Välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad. Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.